• Homeopatija Lena Beograd
  • Homeopatski lekovi Beograd
  • Homeopate Beograd

Misija iscelitelja je da bolesnom čoveku povrati zdravlje, da ga isceli. Telo i um nisu odvojene jedinice, već čine deo celine na kojoj počivaju,a koja je čista svest. Homeopatija ima fantastične učinke, čini da se čovek okrene ka sebi i situaciji oko sebe. Ona mu dozvoljava da živi u sadašnjosti što je prava mera zdravlja.

 

Homeopatija Lena Beograd

Ukoliko vam je potreban homeopata ili homeopatski lek na pravom ste mestu!

Homeopatija je efikasna i naučno zasnovana metoda lečenja koja podstiče prirodne odbrambene sposobnosti čovekovog organizma na putu izlečenja. Ona polazi od toga da su sva stanja poremećenog zdravlja odraz poremećene ravnoteže u čoveku i da je bolestan čovek taj koji treba da bude lečen, a ne njegova bolest.

Homeopatija Lena

Osnovni princip u homeopatiji je “Similia Similibus Curentur” - slično se sličnim leči, što znači da svaka supstanca koja kod zdravog čoveka uzrokuje određene fizičke, emotivne ili mentalne simptome može da izleči te iste simptome ako se jave kao rezultat bolesti.

Individualnost je jedan od važnih aspekata u homeopatiji. Ona sagledava šta je to što je karakteristično za određenu osobu što je razlikuje od svih ostalih. Više osoba koje boluju od iste bolesti imaće iste simptome, ali će i svaka od njih imati neki specifičan simptom i različit doživljaj, što je razlog da svaka od njih dobije različit homeopatski lek.

Homeopatija se zasniva na postojanju životne energije koja upravlja celim bićem. Ona se u homeopatiji naziva ”Vitalna sila”. Bolest nastaje kada vitalna sila iz nekog razloga nije više u ravnoteži. Cilj homeopatskog tretmana je upravo da vrati tu životnu silu u ravnotežu, a samim tim će doći i do nestanka simptoma bolesti.

Uklonite prepreke koje vas sprečavaju da uživate u životu koji zaista želite da živite!

Homeopatija Lena © Copyright 2016 - Beograd