]

Depresija i homeopatijaDepresija je zbirni pojam za jednu simptomatsku sliku koja seže od osećaja potištenosti i blokade impulsa, do endogene depresije s potpunom apatijom. Kod depresije nailazimo i na mnogo telesnih pratećih simptoma: umor, poremećaj sna, gubitak apetita, zatvor, glavobolja, ubrzan rad srca, bolovi u krstima, poremećaj menstrualnog ciklusa kod žena i pad telesnog tonusa.

Depresivnu osobu muči jak osećaj krivice i prebacivanje sebi.

Rec depresija potiče od latinskog glagola "deprimo" koji znači "pritisnuti" ili "potisnuti". Šta depresivna osoba zapravo potiskuje?

1. AGRESIVNOST
Agresija koja nije usmerena ka spolja pretvara se u telesni bol. Potisnuta agresivnost u psihičkom području vodi depresiji. Onaj ko bojažljivo potiskuje svoju agresivnost, potiskuje celokupnu svoju energiju i aktivnost. Agresivnost uperena protiv samog sebe svoj najjasniji izraz nalazi u suicidu.

2. ODGOVORNOST
Strah da se preuzme odgovornost nalazi se u prvom planu kod svih depresija koje nastaju upravo onda kada bi pacijent morao da uđe u jednu novu životnu fazu, što je recimo jasno kod postporođajne depresije.

3. ODRICANJE - USAMLJENOST - STAROST - SMRT
Konflikt se sastoji u jednako velikom strahu od života i od smrti. Aktivan život nosi sa sobom krivicu i odgovornost, a osoba upravo to hoće da izbegne.

HOMEOPATSKI LEKOVI ZA DEPRESIJU

  • - Arsenicum album - briga zbog materijalne sigurnosti koji dovodi do očaja.
  • - Calcarea carbonica - izrazito vredna osoba koju savladaju briga, rad i fizička bolest.
  • - Causticum - depresivna osoba usled žalosti i gubitka.
  • - Ignatia - osobe koje tuguju ili su razočarane, zadržavaju tugu u sebi.
  • - Nat.mur - odgovorne osobe koje imaju snažna osećanja tuge, besa.
  • - Sepia - osoba iscrpljena od zahteva svakodnevnog života, razdražljiva.

Deo iz knjige"Bolest kao put do izlečenja"
Ridiger Dalke

 

Homeopatija Lena © Copyright 2016 - Beograd