Homeopatski lek je sredstvo pomoću kojeg se započinje proces izlečenja. Da bi se to postiglo njegova primena mora biti visoko rafinirana, a zatim sve precizno testirano. Postoje na stotine lekova koji su dobijeni od minerala, biljaka, bolesnih tkiva, životinja... Homeopatski lekovi su totalno neškodljivi i ispituju se isključivo na zdravim ljudima.

Homeopatski lekovi

Pažljivo odabran homeopatski lek nema nus-efekata kao što to može biti slučaj sa klasičnim (alopatskim) lekom. Homeopatski lekovi imaju pozitivne efekte na čoveka - daju jači imunitet, veća mentalna i psihička stabilnost.

U klasičnoj homeopatiji daje se samo jedan lek koji se može ponoviti više puta u različitim vremenskim intervalima i nikada se ne mešaju različiti lekovi istovremeno.

Za sam proces ozdravljenja potrebno je neko izvesno vreme, a možda i promeniti lek ukoliko simptomi to zahtevaju.

Homeopatski lekovi deluju na vitalnu silu odnosno podstiču odbrambene snage organizma da se izbore sa datom bolešću odnosno neravnotežom koja je nastala u čovekovom organizmu.

Homeopatski lekovi su bezbedni što znači da ih mogu koristiti i trudnice i bebe. Zapanjujuće rezultate postižu kod dece jer njihova vitalna sila nije opterećena raznim bolestima.

Homeopatski lek ne leči bolest već čoveka kao celinu.

 

 

 

Homeopatija Lena © Copyright 2016 - Beograd