Homeopatija čoveka posmatra kao celinu, a bolest smatra kao stanje neravnoteže. Glavni zadatak homeopatije je da podstiče prirodne sposobnosti čovekovog organizma na putu izlečenja. Bolestan čovek je taj koji treba da bude lečen, a ne njegova bolest.

Vitalna sila upravlja funkcionisanjem čitavog živog organizma. U zdravlju je odgovorna za harmonično funkcionisanje tela, a bolest nije ništa drugo nego poremećeno stanje zdravlja vitalne sile. Vitalna sila je sila koja obezbeđuje fiziološko funkcionisanje organizma gde su svi parametri u istom balansu.

Sta je homeopatija

Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja.

Bolest je poremećeno stanje zdravlja vitalne sile.

Homeopatija je naročito delotvorna u dečijem uzrastu jer deca odlično reaguju na homeopatske lekove zato što njihova vitalna sila nije opterećena bolestima. Homeopatsko lečenje ima jako dobre rezultate u tretiranju upale srednjeg uha, upale sinusa, glavobolja, oslabljen imunitet, psihološki faktor...

Homeopatija čoveka posmatra kao celinu. Pri određivanju leka podjednako su važni mentalni, emocionalni i fizički simptomi. Lek se određuje individualno. Bez obzira što dva pacijenta boluju od iste bolesti i imaju iste simptome, njima može biti dat različit lek. Zato što ne postoje dva ista čoveka, oni imaju različite navike, ne reaguju isto na stres, vole različitu hranu. Homeopatski lekovi ne mogu da daju nus-efekte niti mogu da stvore zavisnost. Homeopatski lek ili “radi” ili ne. Homeopatski lekovi prave se od biljaka, minerala, životinja, vitamina, raznih tkiva ili od drugih izvora, magneta, svetlosti, boja...

 

OSNOVNI PACIJENTOV ZADATAK je da izvesti terapeuta o svakom odstupanju od prirodnog toka životnih funkcija na svim nivoima.

Homeopati se ne ograničavaju samo na fizičke simptome na osnovu kojih alopatski lekari postupaju. Mnogo je važnija široka lepeza simptoma koja se pojavljuje u svakom aspektu pacijentovog života - odnosi sa ljudima, stres na poslu, reakcije na promene u okolini, žudnje ili averzije prema hrani, seksualne želje, kvalitet spavanja… Druga pacijentova odgovornost je da izbegne nestrpljenje. Ovo posebno važi za hronične bolesnike (nekad proces izlečenja kod ovih pacijenata traje nedeljama ili mesecima). Zakoni prirode rade po svom sopstvenom ritmu i ne postaju ni malo brži pod pritiskom nestrpljenja.

Sta je homeopatija

 

STVARNO VREME POTREBNO ZA IZLEČENJE zavisi od nekoliko faktora.Prvi je snaga vitalne sile na početku tretmana. Jaka konstitucija će reagovati manje dramatično, dok će slaboj trebati više vremena za izlečenje. Pacijent sa istorijom teških oboljenja, posebno ako su lečeni mnogim alopatskim lekovima predstavljaju veći problem za homeopatsko lečenje. Pacijenti koji pate od primarno fizičkih simptoma su uopšteno govoreći, lakši za tretman od pacijenata koji imaju pretežno mentalne ili emotivne tegobe.

 

Homeopatski lekovi

Homeopatski lekovi se prave od različitih supstanci koji potiču od minerala, biljaka, životinja i nekih suptilnih energija. Za razliku od alopatskih lekova koji se primarno testiraju na životinjama, testiranje homeopatskih lekova se obavlja na zdravim ljudima. Za to postoje dva razloga:

1. Ako se upotrebljavaju na ispravan način, homeopatski lekovi su u osnovi neškodljivi, te je zato moguće testiranje na ljudima.

2. Homeopatija je subjektivna medicina u kojoj su jedni od najvažnijih aspekata psihološke karakteristike pacijenta i njegov subjektivni doživljaj sopstvene bolesti, a većinu takvih doživljaja je teško ili potpuno nemoguće uočiti kod životinja.

 

 

 

Homeopatija Lena © Copyright 2016 - Beograd